Jane Nankya Kawesa v William Kabali & Ors (Miscellaneous Cause No. 91 of 2005) ((Miscellaneous Cause No. 91 of 2005)) [2006] UGHC 62 (21 April 2006);

Share

Group