Crane Bank Ltd v Mrs. Anke Alemoyehu, Rainbow Intern.School (H.C.C.S NO. 927 OF 1999 ) ((H.C.C.S NO. 927 OF 1999 )) [2003] UGHC 76 (23 April 2003);

Share

Group