Katakanya & Ors v Bikongoro (HCT-05-CV-CA-0012-2010) [2013] UGHCCD 61 (30 April 2013);

Share

Group